3. OLAĞAN GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneğinin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 tarihinde saat15:00’de 25 üyemizin katılımıyla Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Hayvan Hastanesi 11 No.lu derslikte gerçekleştirilmiştir.

Image

Genel Kurulun Divan Başkanlığına Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN, Katip Üyeliğine Vet. Hek.  Evrim KUBAT seçilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan seçim sonucunda derneğimizin;

Yönetim Kurulu asil üyeliğine;

1-Prof. Dr. Hasan BATMAZ

2-Prof. Dr. Ahmet  GÜMEN

3-Prof. Dr. İsmail ŞEN

4-Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

5-Doç.Dr. Hakan ÜSTÜNER

Denetim Kurulu asil üyeliğine;

1-Prof. Dr. Levent AYDIN

2-Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN

3-Vet. Hek. Abdurrahman ÖZLÜER

SEÇİLMİŞLERDİR.

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2018 tarihinde yapılan toplantısında derneğimiz yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde olmuştur:

Başkan                     : Prof. Dr. Hasan BATMAZ

Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

Sayman                    : Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER

Sekreter                   : Prof. Dr. Ahmet GÜMEN

Üye                            : Prof. Dr. İsmail ŞEN