Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, çiftlik hayvanları hekimliği alanında faaliyet gösteren Veteriner Hekim ve diğer meslek gruplarına yönelik olarak her türlü eğitim-öğretim faaliyeti düzenleyerek, bu alandaki kişilerin hayat boyu eğitimlerini geliştirmek ve hayvancılık konularında görüş ve önerilerde bulunarak ülkemiz hayvancılığına yararlı olmak amacı ile kurulmuştur.