Kuruluş Süreci Hakkında

Mensubu bulunduğumuz veteriner hekimlik mesleği diğer birçok meslek gruplarından farklı olarak tek bir diploma ile; farklı türlerin hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve veteriner halk sağlığı gibi bir çok alanda faaliyet göstermektedir Veteriner hekimler bu geniş çalışma alanları içerisinde  daha kaliteli ve spesifik hizmet için kendi içimizde belirli alanlarda yoğunlaşmaktadırlar. (branşlaşmaktayız.) Veteriner hekimlerin büyük çoğunluğu çiftlik hayvanları hekimliği alanında faaliyet göstermektedir. Bu alanda görev yapan meslektaşlarımız, uzun yıllardan beri hastalıkların tanı ve tedavisini yapmakta ve  zoonozlarla mücadele etmektedir. Bununla birlikte son zamanlarda değişen ve gelişen hayvancılık sektörünün problemlerini çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için koruyucu hekimlik ve sürü sağlığı alanları da önem kazanmıştır. Bu alandaki mesleki faaliyetleri sürdürürken ekonomik verileri göz önünde bulundurmakla birlikte, veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliğindeki sorumluluğumuz da artmaktadır.

Fakültelerdeki eğitimden sonra iş hayatına atılan meslektaşlarımız birçok güçlüğe rağmen görevlerini başarıyla yapmaya çalışmaktadır. Meslektaşlarımızın birçoğu bu görevlerini yaparken, çok hızlı gelişen bilgi ve yenilikleri takip etmek için sürekli eğitimin meslek yaşamlarında çok önemli olduğunun farkındadırlar. Meslektaşlarımızın hızlı üretilen ve çabuk ulaşılması gereken doğru bilgiye doğru kanaldan ulaşması oldukça önemlidir. Sahada çalışan hekimlerin bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlayacak bir köprü olması amacıyla  Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği kurulmuştur. Derneğimiz bu alanda ihtiyaç duyulan mesleki eğitimleri yaparak meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.

Derneğimizin çiftlik hayvanları alanında çalışan tüm meslektaşlarımıza, ülkemiz hayvancılığına ve ekonomisine yararlı olmasını dileriz.


Saygılarımızla
Dernek Yönetim Kurulu adına
Başkan
Prof. Dr. Hasan Batmaz