Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği 5. olağan genel kurulu 16.03.2022 de derneğin ofisinin bulunduğu öndül ofis elit binası toplantı salonunda yapılmıştır.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına Prof. Dr. Abdülkadir Keskin, Katip Üyeliğine Vet. Hek. Özgür Aldevir seçilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan seçim sonucunda derneğimizin;

Yönetim Kurulu asil üyeliğine;
1-Prof. Dr. Hasan BATMAZ
2-Prof. Dr. Rıfat VURAL
3-Prof. Dr. Ahmet GÜMEN
4-Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
5-Doç.Dr. Hakan ÜSTÜNER

Denetim Kurulu asil üyeliğine;
1-Prof. Dr. Levent AYDIN
2-Prof. Dr. Abdülkadir KESKİN
3-Doç.Dr.Çağdaş KARA

SEÇİLMİŞLERDİR.