Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği 4. olağan genel kurulu gerçekleşti

22.03.2021 de Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Güler-Osman Köseoğlu Konferans salonunda yapılmıştır.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN, Katip Üyeliğine Vet. Hek.  Emin Ürkmez seçilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan seçim sonucunda derneğimizin;

Yönetim Kurulu asil üyeliğine;
1-Prof. Dr. Hasan BATMAZ
2-Prof. Dr. Ahmet  GÜMEN
3-Prof. Dr. Rıfat VURAL
4-Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
5-Doç.Dr. Hakan ÜSTÜNER

Denetim Kurulu asil üyeliğine;
1-Prof. Dr. Levent AYDIN
2-Prof. Dr. Abdülkadir KESKİN
3-Doç.Dr.Çağdaş KARA

SEÇİLMİŞLERDİR.