BUZAĞILAR ÖLMESİN UŞAK MESLEKİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

Derneğimiz tarafından ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirdiğimiz “Buzağılar Ölmesin” konulu meslek içi eğitim seminerlerinin 2017 yılında 3.sü Uşak Veteriner Hekimler Odası ile birlikte 26 Aralık 2017 tarihinde Uşak’ta yapıldı.

Yaklaşık 70 meslektaşımızın katıldığı toplantıda Prof. Dr. Hasan BATMAZ “Buzağı ishallerinin tedavi ve korumasındaki kritik noktaları” ve Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU “ Buzağı beslenmesi” konulu eğitim seminerleri sunmuşlardır.

Ayrıca aynı gün sabahtan Uşak Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Uşak Veteriner Hekimler Odası’nın işbirliği ile “Kuzu ve Oğlaklar Ölmesin” konulu yetiştirici semineri yapılmıştır. Bu programda ise Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER ” Kuzu-oğlak yetiştirilmesi”, Yard. Doç. Dr. Zafer MECİTOĞLU ise “ Kuzu ve oğlak sağlığı” konulu seminerlerini 70’in üzerinde yetiştiriciye sunmuşlardır. Bu yetiştirici semineri KÖY TV’de yayınlanmıştır. Seminerin videosuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER- Kuzu, Oğlak yetiştirilmesi;

https://www.youtube.com/watch?v=Un0PuedPCIw&t=107s

https://www.youtube.com/watch?v=9RfEBCFywOw&t=157s

 

Yard. Doç. Dr. Zafer MECİTOĞLU- Kuzu, Oğlak Sağlığı;

https://www.youtube.com/watch?v=3NB98W0zorg

https://www.youtube.com/watch?v=2lv0bX4lmRY