Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği 6. olağan genel kurulu 19.03.2024 de Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi K-002 nolu derslik de yapılmıştır.

Image

Genel Kurulun Divan Başkanlığına Prof. Dr. Abdülkadir Keskin, Katip Üyeliğine Vet. Hek. Nezaket Sağlam seçilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan seçim sonucunda derneğimizin;

Yönetim Kurulu asil üyeliğine;
1-Prof. Dr. Hasan BATMAZ
2-Prof. Dr. Rıfat VURAL
3-Prof. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
4-Prof. Dr. Hakan ÜSTÜNER
5-Doç.Dr. Zafer MECİTOĞLU

Denetim Kurulu asil üyeliğine;
1-Prof. Dr. Levent AYDIN
2-Prof. Dr. Abdülkadir KESKİN
3-Doç.Dr.Çağdaş KARA

SEÇİLMİŞLERDİR.