4.Sürü Sağlığı ve Yönetimi sempozyumu yapıldı

.Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu 25-28 Mayıs 2016 tarihinde Antalya Belek’te Maritim Pine Beach otelde yapıldı.

Image

Çok büyük ilgi gösterilen sempozyuma toplam 750 kişi katıldı. Sempozyum 25 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30 ‘da Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan BATMAZ ile Dünya Buiatri Derneği Seçilmiş Genel Sekreteri Prof.Dr. Arcangelo GENTILE’nin açılış konuşmaları ile başladı. Takiben sempozyum 4 gün boyunca programlandığı şekilde gerçekleşti. Sempozyumun çağrılı sunumları ve workshoplar katılımcıların yoğun ilgisi ile takip edildi. Bu sempozyumda ilk kez yer verilen serbest bildiler de ilgi ile izlendi. Ayrıca 24 adet poster bildiri sunuldu.

Çok sayıda sektörle ilgili firmaların standları sempozyum boyunca yoğun ilgi gördü. 27 Mayıs Cuma gecesi Gala Yemeğinin ardından cumartesi günü dört çağrılı sunu ile program Kapanışta Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından sponsorlara plaket ve teşekkür belgeleri verildi.

Sempozyumun genel değerlendirmesinde; sempozyumda programlanan besleme, üreme ve meme sağlığı, buzağı ve erişkinlerin enfeksiyon hastalıkları, ayak hastalıkları, nekropsi ve sinek mücadelesi konuları ilgi ile izlenirken, bu sempozyumda ilk kez yer verilen manda yetiştiriciliği ve melezleme konuları da dikkati çekti. Açılışta da vurgulandığı gibi Türkiye’de salgın hastalıkların zamanında gerekli ve sürekli bir şekilde mücadelesinin ve buzağı ölümlerinin azaltılmasının hayvan sağlığını yönünde önemli kayıpları azaltarak çok büyük ekonomik kazanç olacağı üzerinde duruldu. Buzağı ölümlerinin yalnız %5 azaltılmasıyla 250.000 buzağının yaşatılacağı, bunun da ekonomiye ilk etapta 500 milyon TL, bu buzağılar erişkin duruma geldiklerinde ise 1.5 milyar TL katkı sağlayacağı vurgulandı.

Üç yüz elli katılımcı ile büyük bir ilgi gösterilen 2008 yılındaki sempozyumdan sonra 2012’de 370, 2014’de 465 katılımcı ile gerçekleşen sempozyumumuz bu yıl 750 katılımcıya ulaşarak derneğimizin ve alanımızın en büyük en büyük organizasyonu haline gelmiştir. 4.Sürü Sağlığı ve Yönetimi sempozyumuna katılan 750 kişinin yaklaşık 100’ünü akademisyenler, 150’sini firma temsilcileri oluştururken, 500’ünü klinik ve çiftlik veteriner hekimleri, zooteknistlerin oluşturması bizleri son derece memnun etmiştir. Artan katılımcı sayısı ve anketlerden aldığımız destekle, bu toplantıda ilk kez yer verilen serbest bildirilere önümüzdeki yıllarda biraz daha geniş yer vererek 2017 yılı ilkbaharında Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi ve 2018 yılı sonbaharında Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi düzenlenecektir.