2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.

Çiftilk Hayvanları Hekimliği Derneğinin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2016 tarihinde saat13:00’de 22 üyemizin katılımıyla Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Hayvan Hastanesi 12 No.lu derslikte gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN, Katip Üyeliğine Araş. Gör. İsmail ÇETİN seçilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. Yapılan seçim sonucunda derneğimizin;

Yönetim Kurulu asil üyeliğine;

1-Prof. Dr. Hasan BATMAZ

2-Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

3-Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN

4-Yard. Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER

5-Dr. Zafer MECİTOĞLU

 

Yönetim Kurulu yedek üyeliğine;

1-Prof. Dr. Ahmet GÜMEN

2-Doç. Dr. Göksen ÇEÇEN

3-Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN

4-Doç. Dr. Abdülkadir KESKİN

5-Dr. Selim AKÇAY

 

Denetim Kurulu asil üyeliğine;

1-Prof. Dr. Levent AYDIN

2-Prof. Dr. Engin KENNERMAN

3-Yard. Doç. Dr. Çağdaş KARA

 

Denetim Kurulu yedek üyeliğine;

1-Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN

2-Prof. Dr. Zekariya NUR

3-Doç. Dr. Gülnaz MECİTOĞLU

 

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2016 tarihinde yapılan toplantısında derneğimiz yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde olmuştur:

Başkan                     : Prof. Dr. Hasan BATMAZ

Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU

Sayman                    : Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER

Sekreter                   : Dr. Zafer MECİTOĞLU

Üye                            : Doç. Dr. Abdülkadir ORMAN2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.