1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneğinin 1. olağan genel kurul toplantısı 04.06.2014 tarihinde toplam 29 üyeden 20 üyemizin katılımıyla Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan seçim sonucunda derneğimizin;

Yönetim kurulu asil üyeliğine;

Prof. Dr. Hasan BATMAZ
Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
Doç. Dr. Abdulkadir KESKİN
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER
Dr. Zafer MECİTOĞLU
Yönetim kurulu yedek üyeliğine;

Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN
Prof. Dr. Zekeriya NUR
Doç. Dr. Abdulkadir ORMAN
Araş. Gör. Serkan ÇATIK
Araş. Gör. Selim ALÇAY
Denetim kurulu asil üyeliğine;

Prof. Dr. Levent AYDIN
Prof. Dr. Ahmet GÜMEN
Yard. Doç. Dr. Çağdaş KARA
Denetim kurulu yedek üyeliğine;

Prof. Dr. Engin KENNERMAN
Doç. Dr. Gülnaz MECİTOĞLU
Dr. Sevim KASAP

Yönetim kurulumuzun 09.06.2014 tarihinde yapılan toplantısında derneğimiz yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde olmuştur.

Başkan
:
Prof. Dr. Hasan BATMAZ
Başkan Yardımcısı
:
Doç. Dr. Hıdır GENÇOĞLU
Sayman
:
Doç. Dr. Abdulkadir KESKİN
Sekreter
:
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÜSTÜNER
Üye
:
Dr. Zafer MECİTOĞLU